Środowisko

Woda w środowisku naturalnym

Woda warunkuje życie na ziemi. W skład wody wchodzi wodór i tlen. Wzór chemiczny- H2O. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem. Bierze udział w transporcie substancji w organizmie człowieka, jak i całym ekosystemie ziemskim. Woda odgrywa istotną rolę w procesie łagodzenia klimatu. W kresie letnim woda jest chłodniejsza niż otaczające ją powietrze, w skutek czego wchłania nadmiar ciepła, zaś w okresie zimowym oddaje ciepło.

Woda na Ziemi

3% wszystkich zasobów wodnych na Ziemi tworzą wody słodkie. 1/3 z tego to lody na Grenlandii oraz Antarktydzie. Pozostała część, czyli 97% stanowią wody słone.

Obieg wody w przyrodzie

Para wodna w powietrzu jest obecna w wyniku procesu transpiracji z lądu oraz wyniku procesu parowania z wód morskich. W postaci różnorakich opadów atmosferycznych woda wraca z powrotem na Ziemię. W przeważającej ilości wraca na powierzchnię lądową, ponieważ wilgoć z oceanów ulega przemieszczeniu w głąb, w wyniku wiatru. Pewien procent wód opadowych zostaje na lądzie, inna część wchodzi w skład istniejących lądolodów. Reszta ulega spłynięciu do mórz, jako wódy gruntowe lub powierzchniowe. Zależność ilości wód gruntowych do powierzchniowych jest związany z organizmami roślinnymi zajmującymi dany obszar. Gdy więcej jest roślinności tym więcej musi być wód gruntowych. Im mniej jest roślinności tym mniej będzie wód gruntowych, więcej rzeczek oraz potoków. Tak wygląda cykl wody w przyrodzie.

Bilans wodny

Nie zawsze jest tak, że intensywność opadów wpływa na roślinność. Bardzo istotny jest tzw. bilans wodny (straty i zyski). Za przykład niech posłuży tundra. W tych rejonach intensywność opadów jest prawie taka sama jak na pustyni, ale niska zdolność parowania warunkuje to, że bilans wodny tam jest odpowiednio zrównoważony. Idealny bilans wodny dał możliwość powstania stepów Ukrainy oraz prerii w Stanach Zjednoczonych. W lasach tropikalnych ilość opadów jest znacznie większa niż parowanie. Mamy tam nieurodzajne gleby i bogaty ekosystem. Dzieje się tak, dlatego że duże ilości wody powodują wypłukanie z gleby związków biogennych, i w ten sposób ziemia staje się jałowa. Większość tych terenów jest natychmiast zajmowana przez rośliny oraz grzyby. Jeżeli teren puszczy zostałaby doszczętnie zniszczony i wycięty, to do odtworzenia pierwotnego jego stanu należy czekać bardzo długo (przynajmniej kilkanaście stuleci).

W Polsce wycięty, zniszczony las odtwarza się w okresie około kilkunastu dziesięcioleci.